Фондация Заедно в час

https://zaednovchas.bg/

Заедно в час е неправителствена организация, чиято мисия е да осигури достъп на всяко дете в България до качествено образование, независимо кое училище посещава, в кое населено място живее и какви са финансовите възможности на неговите родители. Фондацията постига своята мисия, като подбира и подготвя способни и амбициозни хора, които да бъдат мотивиращи учители и лидери в българската образователна система и общество.

Заедно в час е част от глобалната мрежа Teach For All, която обединява организации от над 40 страни по цял свят, борещи се със същия проблем и споделящи общ подход и ценности. За последните 5 години, над 160 човека завършиха програмата, а още толкова преподават в момента и помагат на децата да развият потенциала си и да достигнат мечтите си. 

Фондация Заедно в час

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок