INOTECH Kunststofftechnik GmbH

https://www.inotech.de/

INOTECH Kunststofftechnik GmbH е най-мощното и успешно предприятие в областта на развитието и производството на технически детайли от пластмаса впоследните 25 години. Нашитепродукти и процеси намират приложение в автомобилната, телекомуникационната електро и медицинска техника, както и в производството на опаковки.

INOTECH Kunststofftechnik GmbH

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок