Mtel - МОБИЛТЕЛ ЕАД

http://www.mtel.bg/

Мтел, част от Telekom Austria Group, е лидер на българския телекомуникационен пазар с вече 20-годишна история. Компанията предлага фиксирани и мобилни услуги, високоскоростен интернет и цифрова телевизия нанад 4 милиона клиенти. Мтел играе важна роля за стимулиране на икономиката на страната с над 2,5 милиарда лева инвестиции. Като отговорна компания Мтел не само инвестира в развитието на нови технологии, но и работи за изграждане на устойчиво партньорство междуправителството и бизнеса. Компанията е сред най-големите дарители, подкрепящи много социални и културни каузи и инициативи от национално значение, и инициатор на множество проекти за развитие на обществото и опазване на околната среда.

Професионалните практики в областта на човешките ресурси са сред причините Мтел да е едно от най-привлекателните работни места в страната. Част от ежедневието на служителите в компанията са множество инициативии програми в подкрепа на професионалното им усъвършенстване и кариерно развитие, както и такива, насочени към непрекъснато подобряване на работната среда и постигане на баланс между работата и личния живот. Авторитетни организации като БАУPЧР и БФБЛ определятМтел като модел на подражание в управлението на хора и през годините компанията е получавала редица признания за политиката по възнаграждение и мотивация, за своята социална отговорност и за програмите си за управление на таланта и лидерството.

Mtel - МОБИЛТЕЛ ЕАД