Office 1 Superstore

https://www.office1.bg/

Office 1 Superstore България е мастър франчайзер с обширна мрежа от подфранчайзери и собствени магазини. Компанията е безпорен лидер на пазара и предпочитан партньор от над 90 хиляди бизнес клиенти. Кооперация "Панда" е юридическото лице, което притежава правата за ползване на търговската марка Office 1 Superstore у нас. Следвайки мотото "Всичко за вашия офис под един покрив", Office 1 Superstore предлага обширна гама от продукти на офиса - от канцеларски стоки и материали до офис обзавеждани и хигиенни материали.

Office 1 Superstore