Огняново-К АД

http://www.ognyanovo-k.com/en/index.html
"Огняново К" АД  е най-големия производител на варови продукти в България, които намират приложение не само в строителството, но и в различни области на промишлеността.

Ние имаме самочувствие на лидер в бранша, защото разполагаме с:
 
  - два завода

  - собствени кариери, разположени в непосредствена близост до производството
  - най-съвременното технологично оборудване

 -  висококвалифициран персонал и отличен мениджърски екип

 - автоматизирани и информационно осигурени процеси и процедури

 - международния опит на фирмата майка в мениджмънта, производството и маркетинга

Огняново-К АД

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок