Ontotext - Онтотекст АД

http://www.ontotext.com/

Онтотекст е лидер и иноватор в областите на семантичните бази данни, лингвистичен анализ, семантичен уеб и уеб услуги. Компанията решава проблеми в сферите на издателския онлайн бизнес, изследователската дейност на фармацевтичните компании, уеб анализа, работа с големи бази данни, онлайн подбор на кадри и много други.

Ontotext - Онтотекст АД

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок