Telepoint - Телепоинт ООД

http://www.telepoint.bg

ТЕЛЕПОИНТ е най-големият неутрален и напълно резервиран дейта център за колокация на оборудване на територията на България. Центърът разполага с високотехнологични ИТ и телекомуникационни системи и оборудване на водещите производители.

Компанията се е утвърдила като предпочитано работно място в телекомуникационния сектор.

Техническите длъжности позволяват да пробваш, да научиш и да извършваш разнообразни и интересни дейности, не предполагат еднотипна работа всеки ден. Работодателят и средата стимулират усилията за надграждане на знания и умения. Хората са свободни да вземат работещи решения и да ги следват.

Има гъвкавост в изработването на графиците, така че удобно да се съчетават университет, личен живот и работа.

Telepoint - Телепоинт ООД

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок