Галерия

10 години Дни на кариерата, 10 години СБЪДВАМЕ МЕЧТИ...
HP към студентите на ТУ-София
Изложения на работодатели: "Стажове" и "Дни на кариерата"
ДРУГИ СЪБИТИЯ
ПРЕЗЕНТАЦИИ