Начало > Обяви за работа > Инженер поддръжка на инструментална екипировка

Инженер поддръжка на инструментална екипировка

Arexim - Арексим Инженеринг ЕАД

Arexim - Арексим Инженеринг ЕАД

Арексим Инженеринг ЕАД е динамично развиваща се компания със сфера на дейност:

  • проектиране и изработка на високопрецизна инструментална екипировка за шприцване на пластмасови детайли за електротехническата, електронната и автомобилната индустрия;
  • шприцване на технически изделия от пластмаса, използвани в различни сфери на промишлеността – автомобилостроене, строителство, електроника, електротехника, енергетика и др.
  • асемблиране на пластмасови изделия, включително и метални компоненти в тях, съгласно индивидуалните изисквания на всеки клиент.

Производствена база на Арексим Инженеринг е в гр. Смолян, Индустриална зона Север.

Компанията произвежда повече от 1000 продукта за над 25 различни български и чуждестранни клиенти.

Нашите клиенти са фирми от глобалната индустрия в областта на производството на битова и индустриална електротехника, както и на автомобилната промишленост.

Във връзка с разширяване на дейността си, Арексим Инженеринг търси да назначи специалидсти на всички позиции.

 

 

ID
1356
Валидност на обявата
06.11.2017 - 21.11.2017
Вид работа
Постоянна работа
Вид заетост
Пълен работен ден
Месторабота
Смолян
Описание

Арексим Инженеринг ЕАД е динамично развиваща се фирма за проектиране и производство на пластмасови технически продукти, шприц форми и инструментална екипировка с производствена база в гр. Смолян

Във връзка с разширяване на дейността си, фирмата обябявя свободна позиция за " Инженер поддръжка на инструментална екипитовка"

Основна цел: Да организира качествена профилактика, поддръжка и ремонт на инструментите, при спазване на поставените срокове.

Изисквания

1. Висше техническо образование.
2. Способност за работа в екип, умение да организира и сплотява колектива и да пресича възникващите конфликти.
3. Коректност в работата и в отношенията с ръководителите, с подчинените и с другите работници и служители.
4. Дисциплина и отговорност, при спазване на изискванията за безопасна експлоатация, профилактика, ремонт и поддръжка на оборудването.
5. Способност за бързи и адекватни реакции в различни ситуации, възникващи при изпълнение на служебните дейности, в това число при аварии и природни бедствия.
6. Желание да повишава знанията и квалификацията си, както и да помага за повишаване на квалификацията на другите работници и специалисти.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Организира, провежда и контролира правилната експлоатация на инструментите, в това число своевременното локализиране и отстраняване на възникнали повреди и последиците от тях.
2. Разработва и след утвърждаването от Ръководителя на ПРИЕ, организира изпълнението на план-графиците за провеждане на технически прегледи и профилактика на инструментите.
3. Прави предложение за доставка на контролно-измервателна техника, резервни части и инструменти.
4. Участва в организиране на профилактичните и аварийните ремонти на инструментите.
5. Съхранява отговорно предадената му техническа документация.
6. Участва в приемателните комисии при приемането на извършени от външни изпълнители ремонти.
7. Уведомява Ръководител УПРИЕ за всяка възникнала повреда на повереното му оборудване и предлага мерки за нейното отстраняване.
8. Прави писмени доклади до Ръководител УПРИЕ за констатирани неправомерни действия от страна на персонала при експлоатацията на инструментите и при констатиране на нанесени повреди и щети.
9. Организира и установява причините за настъпили повреди и аварии на инструментите и за последиците от тях.

Подходяща за специалности
  • Машинно-Технологичен Факултет
  • Машиностроителен Факултет
Вид договор
Трудов договор
Ниво в йерархията
Необходими документи
Автобиография (CV)
За контакт
Недялка Стефанова - Петрова
nedyalka.stefanova@arexim.bg
0879 977 427
За да кандидатствате за тази позиция, трябва да влезете в своя студентски профил:
Вход / Регистрация