Иновационен лагер за студенти „На лов за иновации“

  • 23621238_1531777613544479_4159379806963774145_n.jpg

Джуниър Ачийвмънт България, в партньорство с НЕСТЛЕ България има удоволствието да Ви покани да участвате в  двудневен иновационен лагер под надслов „На лов за иновации". Събитието ще се проведе в рамките на НЕСТЛЕ България на 14-15 декември 2017г. Регистрацията за участие става на следния линк: https://form.jotform.com/73114370121946

 

В рамките на иновационния лагер ще бъде предоставен реален казус, подготвен от мениджмънта на НЕСТЛЕ България. Казусът засяга конкретни предизвикателства и проблеми, пред които е поставена компанията в момента. Участниците, разделени в екипи от по 4/5 човека ще разполагат със „следи", както при всеки лов, които да помогнат за разрешаването на поставения казус. Членовете на отборите обикновено не се познават, трябва бързо да се сработят помежду си, за да намерят начина да работят заедно възможно най-ефективно. Прилагайки принципа на „учене чрез правене” студентите развиват своите умения за междуличностна комуникация и решаване на проблеми и се научават да работят под напрежение и в много кратки срокове. За намирането на следите и разрешаването на казуса ще бъдат необходими качества като инициативност, умения за бързо взимане на решения, работа в екип, ефективна комуникация и други. Решенията на различните отбори ще бъдат представени пред специално жури в края на 2-рия ден от събитието. Освен награди, гарантираме добро настроение и безброй научавания. Всечки участници ще получат сертификати за участие.


П Р О Г Р А М А

Ден 1
До 12:00 Пристигане на участниците в Нестле България
12.00 – 12.30 Регистрация
12.30 – 12.45 Официално откриване
12.45 – 13.30 Ice breaker и разделяне по екипи. Очаквай неочакваното!
13.30 – 14.30 Следа 1
14.30 – 15.30 Следа 2
15.30 – 16.30 Следа 3
16.30 – 17.30 Следа 4
17.30 – 18.00 Раздаване на казус и обратна връзка
Ден 2
До 10.00 Пристигане на участниците в Нестле България
10.00 – 12.30 Работа по групи с ментори
12.30 – 13.30 Обяд
13.30 – 14.30 Работа по групи и приключване на решението на казуса
14.30 – 16.00 Презентиране на казуса пред жури
16.00 – 16.30 Обявяване на победителите и закриване на събитието