Интервю с инж. Иван Керанов, възпитаник на ТУ-София, филиал Пловдив за Инженер.bg

   Инж. Костадин Хаджийски, инженер-конструктор в утвърдената немска компания Киттнер Анлаген унд Машиненбау, възпитаник на ТУ-София, филиал Пловдив, разказва пред Инженер.bg за професионалната реализация, която му е предоставена.

 

Иван Тошков Керанов е магистър по специалност ,,Машиностроителна техника и технологииот филиала на Технически университетСофия в Пловдив. Той притежава 3 години професионален опит по специалността, а повече от една година работи в Киттнер Анлаген унд Машиненбау, където заема длъжността инженер-конструктор. Във фирмата задълженията и отговорностите му са свързани с изготвяне на конструктивна документация по задание на клиента, отразяване новостите и подобренията в стандартните машини от продуктовия каталог на фирмата, в проектиране на машини от раздела „Миячна техника“ и др.

„За мен е удоволствие да работя в Киттнер Анлаген унд Машиненбау ЕООД, тъй като ми предоставя възможност да се развивам по специалността си, да разширявам познанията си, да ги затвърждавам и да израствам като професионалист“, категоричен бе г-н Керанов.

 Като основен приоритет на фирмата специалистът определя спазването на зададените срокове и свеждането до минимум на допусканите грешки, а широката гама от решения, които компанията предлага на пазара, позволява на клиентите да избират от различни иновативни и модерни технологии.

„Нашите продукти са проектирани и построени, за да отговорят на високите стандарти за хигиена, безопасност на храните и на персонала, както и на индивидуалните производствени нужди на всяко предприятие“, заяви конструкторът. Той допълни още, че това, с което дружеството е успяло да го привлече, е добрата среда за работа, висококвалифицираният екип от отдадени на работата експерти и положителното отношение към служителите.

„Ежедневно съм изправен пред предизвикателствата на конструирането. Задачите в повечето случаи имат няколко решения, от които трябва да се избере оптималният вариант“, обясни инж. Керанов. „При изпълнението на всекидневните си задачи залагам преди всичко на ефективност, бързодействие и високо качество“, подчерта той.

Източник: Инженер.bg