Изложение на работодатели "СТАЖОВЕ" 2017г. в ТУ-София, филиал Пловдив, 6 април

  • Poster_Stajove_2017-za site-last.png

Изложение на работодатели "СТАЖОВЕ" 2017г. в ТУ-София, филиал Пловдив, 6 април 2017г.

 Изложението "СТАЖОВЕ" се провежда за шеста поредна година. Тъй като за студентите от 3 и 4-ти курс стажът е задължителен, а младите специалисти трудно намират такъв, считаме че изложение от такъв тип би било полезно както за реализация на студентите, така и за работодателите. По време на изложението ще има възможност за директен контакт между студентите и фирмите, техни потенциални работодатели, които ще могат да представят информация за своята дейност, за свободни стажантски позиции, за стипендиантски програми, както и да се срещнат и разговарят със заинтересовани студенти.

На 6 април изложението ще се проведе в 4-ти централен учебен корпус на Технически университет-София, филиал Пловдив, официално откриване: 10.15 ч.

               График на фирмените презентации:

          Зала 4326                                   Зала 4328

10.45ч.  Code Nest                         10.45ч.  Mecalit

11.30ч.  Volvo Group                       11.30ч.  Kittner

12.15ч.  Asic Depot                         12.15ч.  Dunapack

13.00ч.  Liebherr

13.45ч.  Arexim Engineering

 

До момента участието си са потвърдили следните компании: