Изложение на работодатели "СТАЖОВЕ" 2018г. в ТУ-София, филиал Пловдив

На 18.04.2018 г. /сряда/ за седма поредна година се организира форум „Стажове”, който ще се проведе във Филиала по инициатива на Ръководството. Водещи компании от различни браншове ще представят своите стажантски програми и свободни позиции, възможностите за развитие и реализация, ще проведат интервюта със студентите и изнесат презентации. 

Изложението ще даде възможност на студентите да се запознаят лично с хората, които избират новите служители в компаниите, да участват в интересни презентации, да разберат какви знания и умения са им необходими в бъдеще и да оставят автобиографии. 

Участниците ще са разположени на фирмени щандове в централното фоайе на 4-ти учебен корпус - Централна сграда на Филиала от 10.30 до 16 часа. Официалното откриване е от 10.15 ч.

Компаниите, потвърдили участието си до момента: