Стипендиантска програма на Монтюпе

 • header2.jpg
 • montupet_sgrada81.jpg
 • jobs.png

 

Заводът на Монтюпе отпуска студентски стипендии в подкрепа на талантливи студенти. Целта на програмата е да подпомогне обучението им във висши учебни заведения и бъдещото им професионално развитие, както и да допринесе за задълбочаването на връзките между бизнеса и образованието.

Програмата е предназначена за студенти в последен курс на редовно обучение по бакалавърски/магистърски програми в специалности приложими в сферата на производство на алуминиеви компоненти -  автоматика, технология на машиностроенето и металорежещите машини; механотехника и мехатроника и др.

Програмата предлага:

 • Поемане на таксата за обучение
 • Месечна стипендия в размер 250 лв.
 • Предварително професионално ориентиране
 • Възможност за обучение и придобиване на практически умения в международна компания
 • Предоставяне на информация и оказване на съдействие при подготовка на дипломна работа
 • Сключване на договор за работа след успешно завършване (задължително условие)
 • Осигурен служебен транспорт.

Изисквания за участие в програмата:

 • Студент по специалност – металургия, електроника, автоматика, електротехника, мехатроника и др.
 • Успех не по-малък от „Много добър 5.00"
 • Много добри познания по английски език
 • Наличие на мотивация и конкретни цели за развитие в производствена среда

Необходими документи:

 • Мотивационно писмо
 • Автобиография
 • Копие от студентска книжка, удостоверяващо успеха от предходни години
 • Препоръки от двама преподаватели
 • Уверение за записан семестър

Прием на документи:

 • Документи се приемат постоянно
 • Кандидатурите се разглеждат по реда на приемането и кандидатите получават обратна връзка в рамките на един месец от подаването на документите
 • Събеседване ще бъде проведено само с одобрените по документи кандидати

За контакти:

Монтюпе ЕООД

Източна индустриална зона, Русе

Дирекция „Човешки ресурси”

тел. 082/884 713

е-mail: bg.jobs@montupet-group.com

 

Допълнителна информация за Монтюпе: www.montupet.bg