Стипендии на БЧК за студенти, завършили средното си образование през 2017 г. и приети във Висши училища в страната.

 

С Т И П Е Н Д И И

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТСТОЛИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Отпуска стипендии  за студенти, завършили средното си образование през 2017 г.  и приети във

Висши училища в страната.

 

Стипендиите се отпускат чрез Националната дарителска Програма „С тениска на бала”  на МОТО-ПФОЕ

за подпомагане образованието на младежи без родител/родители.

Критериите и документите за кандидатстване за стипендия са подробно описани в Регламента, публикуван в сайта на Програмата www.steniskanabala.bg.

Документи за кандидатстване се подават

до 30.09.2017 г. в СО на БЧК- гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 76, ет. 3

За повече информация – тел. 02 8122822