Тържествената церемония по връчване на дипломи на студентите от Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ)