Тържественото връчване на дипломи на завършилите инженери (бакалаври и магистри) от Випуск 2017 г. на Факултет за английско инженерно обучение