Павлина Иванова, Мениджър "Човешки ресурси" в Telepoint: "Работната среда във фирмата е изградена от хора, които идват с желание на работа..."

 

На въпросите ни за рубриката "Работодателят отблизо" от компанията "Телепоинт" ООД отговаря Павлина Иванова, Мениджър "Човешки ресурси".

Дейността на фирмата/организацията е...

Телепоинт е неутрален дейта център, разположен в центъра на София, на кръстопътя на повечето Български и Международни комуникационни мрежи. Съоръжението е от най-високия наличен в Европа клас Tier 3+. Дейтацентърът предоставя 24 х 7 инжeнерна поддръжка на съоръженията на своите клиенти чрез MSC както и мониторингова система за отдалечено наблюдение на оборудването. Клиентите имат денонощен достъп до разположената си в Телепоинт апаратура. Телепоинт е сертифициран по ISO:9001 за Система за управление на качеството и ISO:27001 за Система за управление на сигурността на информацията. 

 

Работната среда във фирмата/организацията е...

Изградена от млади, мотивирани, отговорни хора, които идват с желание на работа, споделят общи ценности, развиват се, сприятеляват се, смеят се заедно, изпробват нови методи, помагат си, предават с желание знанията си и постигат резултати. Стремят се да са полезни за клиентите, за развитие на бизнеса, за колегите и за себе си. Работодателят и средата стимулират усилията за надграждане на знания и умения. Хората са свободни да вземат работещи решения и да ги следват.

Ние знаем, че когато работим професионално и всеотдайно,  резултатите са видни и всички са удовлетворени.
Техническите длъжности позволяват да пробваш, да научиш и да извършваш по-разнообразни и интересни дейности, не предполагат еднотипна работа всеки ден. Има гъвкавост в изработването на графиците, така че удобно да се съчетават университет, личен живот и работа. Оборудвани сме със съвременни технически средства. Организираме забавни общи мероприятия и обучения

 

Искам да видя в кандидатите за стаж/работа...

Че се стараят да се представят интелигентно, отговорно и със собствен почерк в  целия процес на кандидатстване. Развивали са се целенасочено, учили са/учат в добри учебни заведения, задържат се по-дълго време в една фирма, дори израстват в нея, имат релевантни допълнителни обучения и интереси. На тестовете работят систематично и вярно. На интервюто се държат заинтересовано и възпитано. Имат знания и мотивация. Задават въпроси за позицията, отговорностите, екипа. Могат да си направят правилна самооценка за знанията и възможностите и какво ще получат и какво ще дадат на фирмата на съответната позиция

 

В CV-то на кандидата...

Ние виждаме първо как е подходил към изработването му. Това е важен показател за старанието, уменията и мотивацията на кандидата. Информацията да е граматически вярно написана, добре форматирана, ясна, подредена. Да е точна и пълна за основните моменти от развитието на кандидата, но да е балансирана като обем. До 2 страници са достатъчни за едно CV. Има достатъчно материали по темата в Интернет.

 

В мотивационното писмо да личи...

Че кандидатът свързва конкретната позиция със своите интереси, знания и умения. За техническите позиции не държим на мотивационно писмо. Ако има такова – чудесно. Ако кандидатът успее с правилен правопис, собствен стил, леко, кратко и  аргументирано да опише своите  предимствата в контекста на изискванията и отговорностите за посочената позиция, неговата кандидатура ще привлече интереса ни.

 

Има интерес към...

Позицията и компанията, към личностно и професионално усъвършенстване, към новостите в света, в технологиите и телекомуникациите.

 

Впечатлява с...

Любопитството си към новите технологии, с позитивизъм, приятна комуникативност и отвореност към света, ясна мотивация за развитие, организираност, отговорно и възпитано отношение към цялостния процес на кандидатстване и представяне. Ще ме впечатли, разбира се, и ако има някакви лични или професионални постижения и/или ако е съчетание от креативност, отговорност, енергичност и оптимизъм.

 

На въпросите отговаря...

Спокойно, уверено, със собствения си стил, искрено, премерено, интелигентно. 

 

По време на интервюто да оставам с усещането за...

Лекота и взаимен интерес.

 

Кандидатът не бива да допуска...

Занемарен външен вид, арогантност, злословие, фамилиарност, незаинтересованост, т.е. всички прояви на сериозни липси във възпитанието. Лошо впечатление прави и когато очаква всичко да се върти само около неговата особа, неговите изисквания и финансови искания.

 

Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа...

 Умно момче, отговорно, но не показа мотивация и подготовка за конкретната позиция.

 

 

https://telepoint.bg/