Петя Георгиева-Кондакова, Мениджър отдел "Човешки ресурси" в VM Finance Group: "...ясна идея за професионалното си развитие..."

 

 

На въпросите ни относно дейността на компанията и как протичат интервютата за работа в нея, за рубриката "Работодателят отблизо",

отговаря Петя Георгиева-Кондакова, Мениджър отдел "Човешки ресурси".
 
Дейността на фирмата/организацията е... 
 
ВМ Финанс Груп е български холдинг, който управлява портфолио от 11 компании (една от тях в Румъния) в различни сектори – сградни инсталации и технологии, дистрибуция на бързооборотни стоки, логистика, печатно-издателска дейност, услуги – реклама и образование и др.
 
Работната среда във фирмата/организацията е... 
 
Стремим се да създаваме работна среда, която да напомня на семейна атмосфера, където всички колеги се поддържат, отделят време и внимание един за друг, споделят знания и опит.
 
Искам да видя в кандидатите за стаж/работа... 
 
Потенциал за развитие, желание и мотивация за поемане на предизвикателствата, които всяка от нашите компании може да предложи. Ако един човек е силно мотивиран за конкретна работа, позиция и/или организация, той може да натрупа необходимите си знания, умения, технически компетенции и да постигне всичко, което иска да постигне. Особено важно е и да припознае ценностите на организацията, за която работи и тези негови ценности да съвпадат с корпоративните ценности. Харесват ми личности, които са готови да се учат, да разширяват кръгозора си и да споделят ценностите и мисията на Групата.
 
В CV-то на кандидата... 
 
Създаването на първото впечатление започва от една добре структурирана автобиография – подредбата на информацията, която е да е актуална, вярна и съдържателна. Информацията в нея е добре да е последователна и конкретна – прекалено дългите описания и липсата на всякаква информация не правят добро впечатление. Важно е в една автобиография да няма несъответствия в дати на заетост и/или в другата предоставена от кандидата информация.
 
В мотивационното писмо да личи... 
 
Не използваме мотивационното писмо като задължителен компонент, чрез който може да разберем до колко наистина кандидатите са мотивирани за дадена позиция. Търся личната мотивация, която е обвързана с ценностите на кандидата и с личните му интереси.Това може да си проличи много лесно на самото интервю.
 
Има интерес към... 
 
Динамичното развитие на различните бизнеси в различните компании от Групата, към длъжността, за която кандидатства и опитът, който може да получи.
 
Впечатлява с... 
 
Откровеност, възпитание, увереност във възможностите си, комуникативните си умения и ясна идея за професионалното си развитие.
 
На въпросите отговаря... 
 
Открито, уверено, давайки примери от собствения си опит, избягвайки социално желателни отговори.
 
По време на интервюто да оставам с усещането за... 
 
Откритост в изказа, уеднаквяване на интересите и гледане в една посока за постигане на общи резултати.
 
Кандидатът не бива да допуска... 
 
Да бъде неподготвен за срещата, да се държи надменно и да показва незаинтересованост.
 
Спомена от последното ми интервю с кандидат за стаж/работа... 
 
Интервю за стаж, в което кандидатът показа завидни теоретични знания, решителност относно това, с какво иска да се занимава, целенасоченост и достатъчно амбиция, за да постигне това, което иска.