Цени и такси

1. Публикуване на обява за работна позиция на сайта на Център "Кариера и възпитаници (Алумни)" (ЦКВ) и поставянето и с размер А4/А3, както и на информационните табла на ЦКВ (в коридорите и фоайетата на учебните корпуси), за период от 15 календарни дни

Клиентът е длъжен да предостави съответните копия.

цена: 60.00 лева 

2. Публикуване на съобщение за курсове и обучение на сайта на ЦКВ и поставянето му с размер формат А3, както и на информационните табла на ЦКВ (в коридорите и фоайетата на учебните корпуси) за период от един месец

цена: 50.00 лева

3. Публикуване на съобщение за курсове и обучения на сайта на ЦКВ и поставянето му с размер формат А2, на информационните табла в коридорите и фоайетата на учебните корпуси за период от един месец

цена: 80.00 лева

4. Организиране на презентация на компания работодател

цена: 180.00 лева

5. Подбор на кандидати за работа по определена обява

цена: 180.00 лева

6. Организиране на среща-дискусия между работодатели и студенти

цена: 180.00 лева 

Посочените цени са без ДДС.