Електрисити ЕООД

Преглед

  • Дата на основаване юли 16, 1990
  • Сектори Възобновяеми енергийни източници , Вътрешносградни инсталации , Електроенергетика
  • Публикувани работни места 1
  • Разгледано 63

Описание на компанията

Електрисити ЕООД е една от водещите компании в сградния сектор в България,  занимаваща се с комплексно изграждане, въвеждане в експлоатация, поддръжка и ремонт на външни електрозахранвания и вътрешни електроинсталации, както и всички видове слаботокови системи и сградна автоматизация. От 2016 г. компанията стартира дейност на германския пазар, където и до днес изпълнява електроинсталации в профил силнотокови и слаботокови системи. Електрисити ЕООД реализира целия спектър от електроинсталационни дейности – проектиране, доставка на оборудването, инсталация и пускане в експлоатация на системите. Освен в сектора електротехника, компанията развива дейност и в секторите „Строителство“ и „Възобновяеми енергийни източници/ фотоволтаични системи„.

Проект BG05M2OP001-2.016-0008-С02 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие с пазара на труда в ТЕХнически университет-София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Приоритетна ос 2 „Образование и учение през целия живот“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Skip to content
gaziantep escort bayan gaziantep escort suriyeli escort rus escort gaziantep rus escort gaziantep escort türbanlı escort Rus escort erotik film izle seks hikayeleri karataş escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort seks hikayeleri yavuzeli escort şehitkamil escort şahinbey escort oğuzeli escort nurdağı escort nizip escort karkamış escort islahiye escort araban escort gaziantep rus escort gaziantep rus escort mersin escort suriyeli escort gaziantep escort gaziantep escort ankara escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep travesti gaziantep escort gaziantep escort escort bayan gaziantep swinger gaziantep lezbiyen gaziantep swinger gaziantep gay