АБАТИ АД

www.abbaty.com

Абати АД е компания с повече от петнадесет години опит в сферата на информационните технологии, специализирана в цялостното проектиране и разработка на големи и комплексни информационни системи, работещи на национално ниво. Към настоящия момент в компанията не се разработват аутсорсинг проекти. Зад успехите ни стоят висококвалифицирани експерти, които изработват и предоставят комплексни технологични продукти и услуги с широка обществена значимост.

Разработваните от нас решения сa базирани на най-съвременните технологии и софтуерни платформи: C#, Microsoft .NET, Entity Framework Core, Angular, Bootstrap, PostgreSQL, MS SQL Server и други. Всички наши специалисти са сертифицирани в съответната област на умения, като нивото на познания задължително се поддържа и надгражда периодично.

Основните клиенти на компанията са в публичния сектор. Дружеството има няколко големи клиента в частния сектор в България и в други държави по света. По-големите ни клиенти са институции като Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, Висшия съдебен съвет, Министерство на образованието, Националния статистически институт, Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”, Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), World Intellectual Property Organization (WIPO) и др.

Абати АД е златен партньор на компанията Майкрософт. През 2011 г. дружеството получава престижната награда „Партньор на годината на Майкрософт“ за успешното реализиране на информационната система „Преброяване 2011 г.“.

Повече информация за нас и нашите проекти може да намерите на нашия уеб сайт www.abbaty.com.

АБАТИ АД