Abella LLC

www.facebook.com/REA.Abella.LLC

Предмет на дейност на агенцията е търговия с недвижими имоти. Оперираме на територията на град София. На пазара на недвижими имоти сме от 2011г.

Abella LLC

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок