Adastra - Адастра България ЕООД

http://www.bg.adastragrp.com/

Адастра е водещ доставчик на консултантски услуги и софтуерни решения в областите на складове от данни, анализ на бизнес информация, интеграция на данни и управление на ключови данни.

Adastra - Адастра България ЕООД

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок