Aktor - Helector Group

http://www.aktor.gr/default.asp

„АКТОР България”, 100% дъщерно дружество на „Актор” АД, първоначално е създадено, да проучи потенциала за проникване на пазара, последвано от „Актор” - клон България („Актор БГ”) през 2008 г., което е получило акредитация от Българската камара на строителите с най-висок ранг за всички категории проекти. Със своето значително и многостранен ноу-хау в сектора на строителството и опитен и специализиран персонал, заедно с модерни машини и оборудване, компанията е постигнала силно присъствие в България за много кратък период от време, поемайки редица важни проекти. Имайки като основна стратегическа цел това да продължи своето присъствие в България , „Актор България” е интегрирал своята структура със създаването на своя собствена централа до ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС . Обектът вече има 65 000 кв. м застроена площ, които обхващат 25 000 кв. м (офиси, монтажни сектори, сектори за пясъкоструене и боядисване, устойчиви сектори за тестване, зони за складиране, ремонтни цехове и т.н.). Успехът и динамичният растеж са резултат от зряло мислене, стратегическо планиране, ноу -хау и визия. Ние от „Актор” - клон България („Актор БГ”) считаме, че нашите постижения до сега могат да бъдат допълнително разширени в бъдеще.

Aktor - Helector Group

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок