ALEMENT - Алемент ООД

http://alement.eu/

Алемент ООД е успешна проектантска компания, специализирана в разработването на инвестиционни проекти в областта на ОВК, Електро и ВиК.

Компанията е основана през 2012 г. като обединение на водещи експерти с над 30 години опит в областта на ОВК, Електро и ВиК инженерни услуги.

ALEMENT - Алемент ООД

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок