"Армако Енерджи" ЕАД

https://armaco-energy.bg/bg/

"Армако Енерджи" ЕАД е лицензиран търговец на електроенергия. Компанията осъществява сделки на свободния пазар с крайни клиенти, закупувайки електроенергия от различни източници като БНЕБ, двустранни договори с производлите и с други търговци на електроенергия, намиращи се както на територията на страната, така и извън пределите й.

"Армако Енерджи" ЕАД

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок