Astea Solutions

https://asteasolutions.com/

Astea Solutions е водещ експерт в разработката на персонализирани технологични решения и софтуерното консултиране. През последните 16 години компанията се е наложила като надежден партньор за клиентите си от САЩ и е активна в разнообразни сектори, вариращи от управление на риска до здравеопазване и образование. 

Успехите идват благодарение на енергичните астейци - специалисти от всички области на софтуерното инженерство, обединени около общата цел да намират точните решения сред многообразието от технологии. Tова включва работата с JavaScript, TypeScript, Ruby on Rails, .NET, React, Node.js, Angular, Python, PostgreSQL, AWS, Google Cloud, WebDriver.IO, Selenium и много други.

Компанията се гордее и с ежегодни собствени инициативи: Astea Conference и стажантската си програма. Споделянето на знания и опит е неразделна част от работния процес в Astea и този начин на мислене дава възможност на колектива да допринася за развитието на IT общността в България.

Стажантската програма на Astea предоставя възможност на студенти и IT специалисти без опит да се подготвят за бъдещите им роли и да се запознаят с всички стъпки от процеса на разработване на софтуер. Стажантите затвърждават наученото и се доближават максимално до реалната работна обстановка, следвайки същите процеси, които се използват в компанията. Astea предлага стаж за следните позиции:

  • Software engineer
  • QA engineer

Astea Solutions

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок