АТЕ ПЛАСТ ООД

www.ateplast.eu

„Ате Пласт” ООД твърдо заема позиции като един от големите водещите производители на полиетиленови фолиа в България. Компанията работи основно за износ, чийто дял съставлява 80% от цялостната продукция. Блaгодарение на постоянната модернизация и подобряване на качеството е в състояние да задоволи нуждите на отрасли като: хранително-вкусова промишленост, строителство, съкларска и химическа промишленост, парфюмерия и козметика, прахове и почистващи препарати, медицина, градина и селски стопанство и други. 

АТЕ ПЛАСТ ООД

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок