Айсберг Груп ЕООД

http://iceberginter.com/

Фирма  "Айсберг- Груп" ЕООД е създадена през 2010 година и вече близо 10 години е една от водещите фирми в областта на изграждането на обекти от хранително-вкусовата и химическа промишленост.  

Компанията извършва инженерингова дейност - проектиране, доставка, монтаж до "под ключ" и търговска дейност, свързана с доставка на хладилни и климатични съоръжения и оборудване, както и гаранционно обслужване на инсталациите.

Ние разполагаме с високо квалифицирани специалисти, притежаващи необходимите документи за правоспособност, които са в състояние да дадат най-добрите технически и технологични решения, съобразени с всички съвременни тенденции и нововъведения в областта на хладилната и климатична техника.

Дружеството поддържа добри бизнес отношения с широк кръг от световно утвърдени производители на висококачествено технологично оборудване.

Айсберг Груп ЕООД

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок