BILLA Bulgaria EOOD

https://www.billa.bg/

С повече от 120 магазина и 4500 служители в БИЛЛА България е една от най-големите търговски вериги в страната. Наред с това ние осъзнаваме отговорността, която имаме към околната среда и предприехме редица мерки, които се стремят да намалят въздействието ни върху нея.

BILLA Bulgaria EOOD

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок