CEZ - ЧЕЗ България ЕАД

http://www.cez.bg/bg/home/investitori/cez-electro.html

Групата на ЧЕЗ в България ЕАД

Сектор: Енергетика
Координати: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център
www.cez.bg
e-mail: careers@cez.bg
www.kadedrugade.com
https://www.facebook.com/kadedrugade

Представяне:
ЧЕЗ a.s. е една от водещите ютилити компании в Централна и Югоизточна Европа. Дейността на Групата е фокусирана върху подобряване на качеството на доставката на електроенергия; повишаване нивото на обслужване на клиентите; осигуряване на условия за професионално и лично развитие на служителите на компанията.
ЧЕЗ е на българския енергиен пазар от 2004 г. и включва електроразпределителното дружество „ЧЕЗ Разпределение България” АД, „ЧЕЗ Електро България“ АД - обществено снабдяване и лицензиран търговец, търговецът на свободния пазар - „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, „ЧЕЗ ИКТ България“ ЕАД – IT услуги и обслужване и „ЧЕЗ България“ ЕАД – управление и координация. При нас работят над 3300 служители с различна професионална и образователна подготовка – електротехнически специалности, финанси, счетоводство, икономика, информационни технологии, администрация, дизайн и много др.
Корпоративната култура на ЧЕЗ цели развитието на потенциала на служителите. Те имат възможност да разгърнат своите професионални знания, умения и качества.

Нашите принципи:
БЕЗОПАСНОСТ
ЕФЕКТИВНОСТ
ИНОВАЦИИ
ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
СЪТРУДНИЧЕСТВО

Служителите са нашият най-ценен актив, двигателя на промяната и успеха и тяхното развитие – личностно и професионално, е сред приоритетите на компанията. Програмите за развитие на ЧЕЗ обхващат всички служители от дружествата на Групата в България. Тяхната цел е да осигурят професионално и личностно усъвършенстване от момента на постъпване на работа до пенсионирането, а и след това. Едни от най-успешните ни програми са:
Менторска програма – насочена към предаване на опит и споделяне на знания, обучение от по-опитни на по-неопитни колеги;
Млади таланти - развитие и задържане на служители с потенциал;
Планиране на приемствеността – гарантира приемственост на знания и умения и осигурява личностно и кариерно развитие;
ЧЕЗ Иноватор – стимулира служителите да създават иновативни решения, да търсят нови бизнес възможности; да развиват творческо и новаторско мислене.

Работа:


ЧЕЗ предоставя възможности за:
    придобиване на опит във водеща международна компания;
    работа в мотивиран екип от професионалисти;
    усъвършенстване на личните и професионални компетентности;
    включване в социално отговорни кампании;
    участие в културни събития, спорт и туризъм.

Стажантски програми:
Стажантската ни програма цели да осигури възможности за професионално и личностно развитие на младите хора. Нашата основна задача е да запознаем теоретично подготвените ученици и студенти  със спецификата и особеностите на бизнеса, като по този начин им осигурим добър старт за кариерно развитие.

В програмата могат да се включат ученици последна година на обучение и студенти в бакалавърски и магистърски програми на български и чуждестранни университети в икономически и технически специалности.

Начини за кандидатстване:
За да кандидатствате посетете: www.kadedrugade.com или www.cez.bg 

CEZ - ЧЕЗ България ЕАД

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок