Daye

https://yourdaye.com/

Daye е иновативен R&D стартъп, създаващ всеобхватна платформа за женско здраве, предлагаща услуги, продукти и образователни материали, базирани изцяло на наука и клинични проучвания. Ние сме екип от 45 души базирани между Лондон и София, с производство в България и Великобритания. Растежът, базиран на анализ на данни, е в основата на Daye и в момента се стремим да разширим екипа си, за да можем да постигнем целта си да трансформираме сферата на женското здраве. Характерът на работата в Daye е динамичен. Досега компанията се разрастваше с бързи темпове и очакваме това да продължи. Търсим талантливи хора, които се вдъхновяват нашата мисия и искат да бъдат част от нея.

Daye

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок