Дунапак Родина АД / Dunapack Rodina

https://www.dunapack-packaging.com/bg/bg/

"Дунапак Родина" АД е част от Dunapack Packaging Division, от Принцхорн Груп, производител на хартия, велпапе и опаковки от велпапе в Централна и Източна Европа.

Дунапак Родина АД / Dunapack Rodina