Елаците-Мед АД

ellatzite-med.com

Елаците-Мед АД е водещо дружество в минната индустрия на България, с основен предмет на дейност добив и първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците”. Добитата и натрошена руда се транспортира от открития рудник, разположен в землищата на гр. Етрополе и с.Челопеч, до Обогатителния комплекс в с. Мирково по 6,5 километрова гумено-транспортна лента разположена в тунел преминаващ под билото на Стара планина.

Елаците-Мед АД

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок