Europroject

http://www.europroject.bg

Европроджект помага на клиентите да участват в проекти, финансирани от Европейската Комисия в сътрудничество с европейски партньори, чрез разработване и управление на техните проекти.

Europroject