ФАЦИТ ООД

https://www.fabless-cet.com/

ФАЦИТТ ООД е с многогодишен опит в областта на проектирането на  аналови, цифрови и смесен дизайн клиентски интегрални схеми (ИС), в разработката на необходимите тестови програми както и в проектирането и изпълнението на необходимото за целта оборудване,. Компанията извърша и тестване на ИС на ниво пластина или на вече корпусирани , а също така и на електронни модули.

ФАЦИТ ООД

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок