Геотрейдинг АД

http://geotrading.bg/

Геотрейдинг АД е търговско дружество, основано през 2005 г. Компанията е част от индустриалната група Геотехмин, която има над 4500 служители.

Основната дейност на Геотрейдинг АД е представителство и продажби за България и чужбина на доказани в световен мащаб марки. Дружеството предлага предимно продукти, предназначени за минната индустрия. 

Дейността на Геотрейдинг АД е фокусирана в следните направления:

 - продажби на минна и строителна механизация;

- продажби на мелнично оборудване и резервни части за мелници;

- представителство на производители на гуми;

- продажби на резервни части и консумативи;

- продажби и доставки на горива и смазочни продукти;

- продажби на химически реагенти;

- сервиз за строителна и специализирана техника;

- сервиз за минна техника;

- системно интегриране на дизелови двигатели MTU.

От няколко години дружеството затвори цикъла на клиентското обслужване, като откри два сервизни центъра ProAuto в градовете София и Етрополе за строителна и специализирана техника. През 2016 г. компанията създаде и свой Стационарен сервиз за минна техника.

Успоредно с развитието на дружеството се разширява и екипът на Геотрейдинг АД. Днес той наброява 192-ма човека. Всички те споделят корпоративните ценности – честност и лоялност към клиентите и партньорите, професионализъм, отговорност и амбиция за успешно развитие на компанията.

Геотрейдинг АД предлага отлични възможности за кариерно развитие. Предлага позиции в широк кръг от специалности.

 Ако търсите нови възможности Геотрейдинг АД може да осигури ресурсите, от които се нуждаете, за да реализирате вашите кариерни цели.