Gopet Trans - Гопет Транс

https://gopettrans.com/
Гопет Транс е Компания с над 20 годишна история,  изцяло отдадена на идеята да допринася за развитието на бизнеса на своите клиенти. Това, което се цени най-много в нашия екип, са дългосрочните партньорства за създаването на устойчив бизнес, положителните взаимодействия, откритата комуникация и взаимен растеж.

Основните направления в бизнеса ни са сухопътен транспорт, интермодални решения, складиране и логистика.

Нашите екипи са изградени от хора с различни биографии, инициативни личности с положителна нагласа, свързани чрез взаимна подкрепа, екипно отношение и следващи общи принципи.

Gopet Trans - Гопет Транс

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок