Хайкад Инфотех ООД

haycad-infotech.bg

Фирма Хайкад Инфотех ООД е инженерингова компания, създадена през 2006г. от екип специалисти в сферата на разработката на иновативни технически продукти по задание на клиента. Зад гърба ни са редица успешни проекти за български и чуждестранни компании. Още от началото на нашата дейност заложихме изцяло на модерните методики и системи за виртуално проектиране и компютърни симулации с цел постигането на максимално добри характеристики на разработваните от нас продукти в най-кратки срокове
Нуждата за осъвременяване в българските индустриални предприятия и сътрудничествата с международни компании доведе до нуждата до пълно обновяване на технологиите и средствата за производство в България. Изключително важно бе и обновяването на дигиталните софтуерни технологии използвани от предприятията в България, за да се постигне пълна съвместимост с международните партньори. Хайкад Инфотех съвместно със своя технологичен партньор Dassault Systemes поддържа процеса на обновяване на използваните софтуерни системи за инженерно проектиране в България внедрявайки водещи системни решения от продуктовата линия на Dassault Systemes, като CATIA, ENOVIA, DELMIA и 3DEXPERIENCE.