Хидроенергийна компания АД

https://hec.global/

Хидроенергийна компания АД е лидер в изграждането на съоръжения за производство на възобновяема енергия с изградени над 150 соларни електроцентрали на 6 континента с обща инсталирана мощност от 4,1 GW.

Хидроенергийна компания е желан партньор и световноизвестна компания с отличен имидж и високи стандарти за управление.  

Нашите цели включват превръщането ни в предпочитан изпълнител в проектирането, изграждането и поддържането на фотоволтаични централи на световно ниво и в желано място за реализация на най-добрите професионалисти в сферата.

Хидроенергийна компания АД

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок