Начало > Регистрирани работодатели > Комисия за енергийно и водно регулиране

Комисия за енергийно и водно регулиране

https://www.dker.bg/

Комисията за енергийно и водно регулиране  е независим специализиран държавен орган, който осъществява регулирането на дейностите в енергетиката в съответствие с разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ) и на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), както и на водоснабдителните и канализационните (ВиК) услуги в съответствие с разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ).

Комисия за енергийно и водно регулиране

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок