Luxoft Bulgaria

https://www.luxoft.com/

Luxoft е водещ доставчик на услуги в разработка на софтуер и иновативни IT решения в глобален мащаб, обслужващ основно големи международни корпорации.Компанията предоставя услуги в проектирането, разработката, тестването и поддръжката на мащабни софтуерни решения и консултации в сферата на ИТ технологиите. Luxoft оперира в 19 страни, притежава 39 представителства, в които работят над 12 000 души. В българския офис основан през 2014 година работят повече от 200 специалисти превръщайки Luxoft в една от най-бързо развиващите се IT компании в страната. За повече информация, може да посетите http://www.luxoft.com.

Luxoft Bulgaria

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок