МарКон ЕООД

https://www.marcon-bg.com

Чрез инженерингови умения и опит, създаваме модерни, комплексни решения в медицината, като отражение на изискванията на клиента и оптимизация на болничната среда.

Маркон ЕООД предлага комплексни решения, съобразени с медицинските стандарти и нуждите на клиента: проектиране, производство, монтаж, обучение, гаранционен и след-гаранционен сервиз.

Дейността ни е свързана с генератори на кислород, медицински газови магистрали, разпределителни и етажни табла за медицински газове, ел. табла за управление на медицински системи, сигнализационни системи за абнормални състояния на медицински газове, болнични панели, таванни колони, системи за повикване (връзка пациент-медицинска сестра).

МарКон ЕООД

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок