Мнемоника АД

www.mnemonica.bg

Мнемоника има експертиза в осигуряването на информационна сигурност и регулаторна съвместимост, облачни технологии и виртуализация, съхранение и обработка на данни, управлявани услуги и ИТ аутсорсинг. Сред клиентите ? са 10-те най-големи финансови институции, както и водещи телекоми в България. От основаването си през 2009 г. компанията има повече от 1000 успешно реализирани проекта за над 200 клиента у нас и в чужбина. От 2020 г. Мнемоника разполага с център за управление на киберсигурността - високо специализиран отдел, който се грижи за ранното откриване и неутрализиране на кибер заплахите.