Neterra - Нетера

http://www.neterra.net/

Ние сме Нетера - един от първите телеком оператори в България, който предлага комплексни телекомуникационни услуги и проекти, повече от 20 години.

Причините, заради които си заслужава да ни познавате, са много. Винаги сме готови за промяна и често сме нейния двигател. Израстваме заедно, вярвайки в успеха. Осъзнаваме, че променяме света, в който живеем по уникален начин, като ежедневно и систематично решаваме проблеми и взимаме решения. Грижим се един за друг и се подкрепяме. Можем да поставим солидна основа за кариерата на всеки, както и да осигурим поле за трупане на безценен опит. Ще имате възможност да реализирате най-доброто, на което сте способни.

Поддържаме портфолио от услуги, базирани на последните технологии за оптична, IP и сателитна свързаност. Известни сме с надеждни услуги за VPN и мрежи за данни, интернет достъп, DDoS защита, GPS проследяване, аудио-видео, клауд и дейта център услуги, изграждане и поддръжка на спътникови инсталации.

Нашият дух е силата, която ни обединява. Той е в основата на нашите убеждения и виждания, простиращи се отвъд работата ни.

Нашата мисия е да предлагаме както стандартни телеком услуги, така и комплексни IT и телеком решения.

Нашата мечта е да сме движещата сила, която да превърне света в едно по-свързано място.

Neterra - Нетера