Противити ЕООД

https://www.protiviti.com/BG-bg

Противити е глобална консултантска компания, която предоставя професионални услуги в областта на технологиите, финансите, бизнес процесите, управлението на риска и вътрешния одит.

С индивидуален подход и безпрецедентно сътрудничество, екипът ни от специалисти с различни умения и задълбочени познания помага на бизнес лидерите да посрещнат бъдещето с увереност.

Противити е аутсорсинг компания, с ИТ консултиране и Внедряване на софтуерни системи.