Публикс ЕООД / Publix LTD

publixltd.com
Публикс ЕООД е бързоразвиваща се компания, специализирана в аутсорсинга на бизнес процеси и информационни технологии.  Фокусирайки се върху осигуряването на висококачествени услуги и възползвайки се от последните технологии на пазара, ние сме предпочитан бизнес партньор сред многобройни индрустрии.

Публикс ЕООД / Publix LTD

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок