Роберт Бош ЕООД

https://www.bosch.bg/careers/

Група Бош е в България от 1993 г. и има 220 служители и 3 дружества – Роберт Бош ЕООД, БСХ Домакински уреди България ЕООД и Бош Софтуер Иновейшънс ЕООД. През 2018 г. Групата реализира оборот в България на стойност 104 млн. евро. Централата на Бош е в София, където се помещават направленията Автомобилно оборудване, Електроинструменти, Термотехника и Сградни технологии (преди: Системи за сигурност). В София е позиционирано и дружеството БСХ Домакински уреди България ЕООД, което е активен участник на пазара за домакински уреди.

През 2015 г. присъствието на Бош в България бе значително разширено чрез придобиването на софтуерната компания ProSyst, която междувременно се сля изцяло с Bosch Software Innovations.

През 2019 година Бош откри Инженеринг Център в София, където близо 200 софтуерни специалисти разработват иновативни технологии за автомобилната индустрия в области като системи за помощ на водача, автоматизирано шофиране и електромобилност.

Бош в България е част от Група Бош, водещ световен доставчик на технологии и услуги. Стратегическата цел на Група Бош е да предоставя „техника за живота" за днешния свързан свят. Продуктите и услугите на Бош са създадени да вдъхновяват потребителя и да подобряват качеството на живот, като предлагат иновативни и ефективни решения.

Роберт Бош ЕООД

  • Позиция
    Работодател
    Краен срок