РС Консулт БГ ООД

htpps://rsc.bg

RSC е ИТ консултантска компания от ново поколениe, предоставяща широк набор от услуги в ИТ сектора на своите партньори. Ние участваме от анализа и планирането на дадена задача, през разработката, влизането и в употреба до поддръжката в следните области – Data Analytics (BI, ETL, Datawarehousing), Software Development (Mobile, Web, Desktop), Hosting & Support (Servers and IT equipment administration, security and licensing). Партньор сме на IBM, RedHat и сме регистрирани като R&D компания във Франция. Работим с някои от най-големите компании в България и същевременно сме малък и сплотен екип, в който мнението и действията на всеки са от изключителна важност. Участваме като технологичен партньор в разработката на няколко стартъпа в областта на финтех и логистиката

РС Консулт БГ ООД